Jdi na obsah Jdi na menu
 


Folklor Pardubice - FF Pardubice Hradec Králové - Pernštýnská noc Pardubice 3. červen 2011

Pernštýnská noc Pardubice, která se koná dne 3. června 2011 je součástí Folklórního festivalu Pardubice – Hradec Králové. Letos bude festival slavit dvacet let. Celá akce se koná na zámku a na Perštýnském náměstí.
Na Pernštýnské noci, prohající v historické části města se i letos setkáme s celou řadou známých folklorních souborů, zejmena s oblastí  Čech, Moravy, Slo­ven­ska. Minulý rok jsme shlédli vystoupení souborů Lipka Pardubice, Bal­drián Par­du­bice, Červá­nek Hra­dec Krá­lové, Dupák Hra­dec Krá­lové, For­mani Sla­tiňany, Holou­bek Par­du­bice, Cho­rea His­to­rica Praha, Jizera Libe­rec, Kohou­tek Chru­dim, Kuřátka Chru­dim, Lidová muzika z Chrástu, Mar­ci­pá­nek Par­du­bice, Per­ní­ček Par­du­bice, Poleno Bra­ti­slava, Promni Var­šava, Radost Par­du­bice, Vlč­no­vjan Vlč­nov, Vycpál­kovci (taneční sku­pina) Praha s muzi­kou Rozmarýnek. Zdali-pak se i letos dočkáme tak bohatého programu?
Perštýnská noc - 3. červen 2011 Kromě nabitého kulturního folklorního programu si můžeme nakoupit na staročeském jarmarku, nebo si na vlastní kůži zkusit co je lidové řemeslo.
Nejen okolo morového sloupu, či u Spolkového domu na pernštýnském náměstí bude veselo. Další kulturní ovšem komornější pořady budou k shlédnutí na Přihrádku. O příjemnou tečku nás jistě nepřipraví domácí folklorní soubor Baldrián, který má ve zvyku, hrát pod pardubickou zelenou bránou rozjařeným hostům, vracejícím se z centra Pardubic domů. Po tom, co se lidé rozptýlí po oranžově rozsvíceném východočeském městě, je všude opět klid.
V sobotu 4. června 2011. se folklorní festivalový program přesune do sousedního města Hradce Králové. Zděnou, kamennou trojosou bránou vstoupíme v 14:00 hod. přímo doprostřed Šrámkova statku v Pileticích.  Prostředí je to krásné, neboť se jedná památkově chráněný areál s vzácnými dřevěnými objekty, díky kterému můžeme pocítit atmosféru z počátku devatenáctého století. Sobotní odpoledne v Pileticích se i v roce 2011 neobejde bez bohatého občerstvení. O pestrý program lidové folklorní zábavy se bude starat zejména domácí, pořádající folklorní soubor z Hradce Králové, Dupák a jeho hosté.

- Folklorní nabídka červen 2011
- Novinky Folklorního souboru Lipka Pardubice: duben, květen, červen 2011